Søk
  • Roy Kanestrøm

Barneombudets uttalelser som vi forventer en endring i holdning av.

Hei.


Vi tar kontakt vedrørende Inga Bejer Engh sin uttalelse i Dagbladet.


https://www.dagbladet.no/meninger/hvor-mye-skal-et-barn-tale/73194683Vi reagerer kraftig på uttalelsen til Inga Bejer Engh om at felles for alle barn hvor det offentlige overtar omsorgen for dem, er at de har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt.


Vi minner om at Inga Bejer Engh har et personlig ansvar for sine uttalelser. Vi stiller Inga Bejer Engh til personlig ansvar for sine handlinger og uttalelser om at alle har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt der det offentlige overtar omsorgen for barn. Alle er et feil bruk av ord oppimot den faktiske virkeligheten som gjelder, og ikke er det realistisk heller at det gjelder alle familier. I dag mistet vi tilliten til Inga Bejer Engh. Slike uttalelser er nedbrytende og krenkende for de som mener at de har blitt utsatt for urett og det er nedbrytende for vårt samfunn. Inga Bejer Engh eier ikke sannheten for andres liv. Vi mener at disse uttalelsene er overfladiske og ikke bygger ikke på den faktiske virkeligheten som er fullt av nyanser. Hva har Inga Bejer Engh gjort for å snakke med de som mener at de har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd? Har vi glemt at det er ekte mennesker? Kjenner Inga Bejer Engh disse menneskene personlig? Eier Inga Bejer Engh sannheten og virkeligheten til andres menneskers liv? Er Inga Bejer Engh ydmyk med tanke på det hun ikke vet? Vi kan ikke se det. Har Inga Bejer Engh evnen til å justere seg, selvinnsikt og endringsvillighet i sin posisjon? Har Inga Bejer Engh gått i detaljene og kjenner hvert enkelt individs liv og sannhet? Hvem er det Inga Bejer Engh bryr seg om? Hvilket syn har Inga Bejer Engh på de mennesker som kjemper for menneskerettigheter? Slik vi ser det jobber ikke Inga Bejer Engh for barnets beste, men sitt eget beste. Man må se familien som en helhet og vi opplever det som direkte kunnskapsløst av Inga Bejer Engh med sin uttalelse vi viser til. Vi må ha et riktig utgangspunkt å operere med. Det kan ta lang tid å bygge tillit og bygge gode relasjoner for å få tilgang til mer informasjon som berører andres liv. Tillit er ikke noe man eier, men noe man må gjøre seg fortjent til. Kommunikasjon mennesker imellom er sårbart. Vi kan ikke være overfladiske når det gjelder barn og foreldre. Vi kan ikke se at Inga Bejer Engh har nok kjennskap til hva som er barnets beste. Vi ser på uttalelsen til Inga Bejer Engh som et maktmisbruk og med feil intensjoner for barn og foreldre. Vi trenger et barneombud som er redelig, genuin, objektiv og nøytral med gode hensikter i sitt arbeid.


Alt koker ned til hvem vi velger å være som mennesker – våre demokratiske verdier. Vi er personlig ansvarlig for våre valg. Hvilke personlige verdier, moral, tankesett og menneskesyn vi har, danner grunnlaget for hvilke beslutninger vi tar. Gjør det rette - det er ingen skam å snu når det gjelder fremtidige uttalelser.Vennlig hilsen

Landsforeningen for Rettssikkerhet

Post@lffr.no

64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anken