Søk
  • Tommy Saethran

Formål

Oppdatert: 24. juni 2020

Graverende og tvilsomme forbindelser i dagens maktelite må komme frem for dagen. Vi vil være en pådriver for å gi media bidrag som dem bør undersøke.


Vi ønsker å bidra til en prinsipiell debatt om rettsikkerhet. Vi diskuterer kjerneforhold i sivile tvister.

Akkurat nå jobbes det iherdig for å bedre rettsikkerheten i Norge. Dette skal vi løse sammen.

Samhold og fellesskap er vår bærebjelke i et vellykket arbeid for å bedre rettsikkerhet i Norge. Vi skal ha en forsvarlig behandling av sivile tvister fra første rettsbehandling nasjonalt. Får vi det?

Hvordan kan domstolen bruke sine ressurser mest mulig hensiktsmessig og samtidig ivareta sine lovbestemte oppgaver og plikter som de er underlagt?

Det som inspirerer oss er historier dere deler og saker vi har inne. Vi håper at vi sammen med deg, kan bedre rettsikkerheten i Norge.

Det som inspirerer er historier dere deler:  Når A. Bull dokumenterer at bevisene unndras dom i tingretten og at anke blir nektet frem for Agder Lagmannsrett uten at feil som er anket er vurdert. (ennå ikke rettskraftig

Når Jan Brodtkorb viser at han ikke får behandlet sin sak for Oslo tingrett og beviset (originalt regnskap) ikke blir behandlet. Dette ble gjort for å få retten til å IKKE legge vekt på et originalt regnskap, godkjent av statsautorisert revisor.

Når en mann i Kongsvinger -området, forteller at han mister sine barn på grunnlag av uriktige påstander.

Dom fra Høyesterett viser at det var gitt uriktig informasjon til Høyesteret

Medlemskap i Landsforeningen for Rettsikkerhet

Som medlem i Landsforeningen For Rettsikkerhet, har du tilgang på kurs, åpne debatter om rettsikkerhet, opplysninger, erfaringsbasert rådgivning, arrangementer og påvirkningsmuligheter innen rettsikkerhet.

Kontakt oss gjerne for spørsmål om innmelding: Kontaktskjema ved innmelding:

Meld deg inn her Kontonummer: 1813.09.10587

E-mail: post@lffr.no Telefon (fra kl 0800 til kl 1600): 900 39 090 Årskontingent kr 150,-

Vipsnummer kommer

Send gjerne en kortversjon av din historie på mail

E-mail : post@lffr.no  Prøv å korte historien ned til en a4-side. Vi håper at vi sammen kan bidra til en bedre rettsikkerhet.

45 visninger0 kommentarer