Søk
  • Tommy Saethran

Frokostseminar med NIM

I dag var Landsforeningen for Rettssikkerhet på seminar i Oslo. Presentasjon av rapporten » Menneskerettslige rammer for domstolens uavhengighet» v/ Anniken Barstad Waler, seniorrådgiver NIM,

Det var to interessante paneldebatter. Det første med pressen. Tilstede var Eirin Eikefjord (kommentator i Bergens tidende), Kjetil Kolsrud (redaktør i Rett24.no) og Andreas Slettholm (kommentator i Aftenposten). Ordstyrer: Steinar Juel, medlem av Domstolkommisjonen.

I neste panelmøte var Lene Vågslid leder for Stortingets justiskomite tilstede. Peter Christian Frølich (H- Stortingets justiskomite), Magni Elsheim (nestleder i styret til Domstoladministrasjonen og førstelagmann i Gulating lagmannsrett) og Jens Johan Hjort (leder av Advokatforeningen). Eirin Eikefjord (kommentator i Bergens tidende), Kjetil Kolsrud(redaktør i Rett24.no) og Andreas Slettholm (kommentator i Aftenposten). Ordstyrer: Steinar Juel, medlem av Domstolkommisjonen. Panelsamtale handlet om finansiering av domstolene.

Landsforeningen for Rettsikkerhet hadde en hyggelig samtale med Lene Vågslid, Gro Nystuen (NIM). Videre hadde vi en hyggelig samtale med Rett24 og Aftenposten.

22 visninger

© 2019 LFFR.NO